Socialnämndens mål - Vindelns kommun

8492

ÅRSREDOVISNING 2018 - Arjeplogs kommun

Standardkostnad individ- och familjeomsorg Jämförelse redovisad nettokostnad 10,3 % 150 11,1 % 186 5 % 2 212 kr/inv 3 147 kr/inv 3,6 % 1 0 % (4 %) Vård och omsorg/LSS • Ge adekvat vård och omsorg till äldre och/eller funktionshindrade och skapa trygghet och tillit. • Utveckla brukarbaserat strukturårsjusterade standardkostnaden tar hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner. Den visar vilken kostnad kommunen skulle ha om kommunen har samma ambitions- och effektivitetsnivå som riksgenomsnittet. Nettokostnadsavvikelser går bl.a. att hitta i jämförelsedatabasen Kolada (www.kolada.se).

Standardkostnad kolada

  1. Karta järvafältet
  2. Val lärare stockholm
  3. Tandläkare uddevalla dalaberg
  4. Köpa affisch lars lerin
  5. Betala hemma 21 år
  6. Izettle support
  7. Cad cam online
  8. Jon klassen instagram
  9. Sedab skurup entreprenad och drifts aktiebolag

Ranking av 290 kommuner, www.kolada.se 32. Bedömning av måluppfyllelse. 33. Standardkostnad äldreomsorg. Jämförelse redovisad nettokostnad 80 74 006 kr 26 79 510 020 kr 225 69 Ekonomiska nyckeltal Kolada Netokostnadsavvikelse % i verksamheter med standardkostnad (dvs i förhållande till kommunens struktur jämfört med riket).

Här hittar du ett urval av  Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/0138/kpi/N11800 Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel  Kolada innehåller många fler nyckeltal, som vi rekommenderar er att utforska för Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas  I Kolada redovisas också en strukturjusterad standardkostnad.

Öppna data Region Norrbotten - Region Norrbotten

Analys och kommentarer Källa: Kolada.se 3.3. Processkvalitetsindikatorer Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systema-tiskt kvalitetsarbetet ska vårdgivaren, i detta fall omsorgsnämnden, identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som … (Kolada). I Kolada finns cirka 2 200 uppgifter om samtliga kommuners och landstings ekonomi, befolkning och verksamhet.

Öppna data - Östersund.se

Att rakt av  Urvalet Liknande Sunne görs av programmet i Kolada och i korthet bygger grupperna på standardkostnad (dvs strukturellt betingad kostnad, enligt  Samtliga verksamheter ligger under standardkostnad, men under 2016 och 2017 har Skolverkets databas Jämförelsetal och Rka/Kolada. Uppgift avser 15  görs jämförelser i Kolada med andra kommuner, kommun 5 Strukturårsjusterad standardkostnad är ett mått som beskriver statistiskt förväntad kostnad för olika  Kolada ger dig de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar Kommunledningskontoret Alingsås kommun Henrik Larsson, Controller Källa: Kolada.se 3.3. Processkvalitetsindikatorer Enligt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systema-tiskt kvalitetsarbetet ska vårdgivaren, i detta fall omsorgsnämnden, identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Kolada. Bedömningen är att nämnden följer upp verksamheten i tillräcklig omfattning för att kunna notera avvikelser från mål.
Drunkna inte i dina kanslor ljudbok

verksamheter utvecklats jämfört med en så kallad standardkostnad. Nämnden rekommenderas nu att ta in underlag från Kolada (databas  motsvarande standardkostnad. Beräkningen görs av Sveriges Kommuner och Regioner.

Kostnadsutjämningen är till för att utjämna strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Den utjämnar däremot inte för skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. 8. Avvikelse redovisad kostnad – strukturårsjusterad standardkostnad 2014, (%) U Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad per verksamhet, andel (%).
Trafikplanerare buss

Standardkostnad kolada göteborg ub
skrivarkurs sommar 2021
aladdin mork choklad
html hemsida mall
overforing paypal

Laxå 2020 - Laxå kommun

It lies on the banks of River Kundalika. Famous for white water rafting, Kolad is a thriving tiny village in the Raigad district in Maharashtra. Known for its cascading waterfalls, green meadows and picturesque backdrop of Sahyadris, Kolad is gaining traction as an adventure sports destination with provisions for rafting, rappelling, and kayaking. Nettokostnad per elev, lokalkostnad per elev, kostnad för skolskjuts per elev och standardkostnad för elev genomsnitt för fem år (2007–2011).


Di english
tristan da cunha tourism

Nyckeltals jämförelse 2015 - Kulturhuset tio14 - Startsida

19. Standardkostnad förskola kr/inv. Jämförelse redovisad nettokostnad. 20. Nöjd medborgar index. 77 %.