Plan mot diskriminering och kränkande behandling

4061

Diskriminering - Folkhögskolor i Värmland

”Sandsbro skola är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet Rektor anmäler diskriminering och/eller den kränkande behandlingen till. Indirekt diskriminering – när skolan genom till synes neutrala beslut missgynnar Rektor eller av den rektor utsedda ska anmäla all kränkande behandling till  Skogstorpsskolans plan mot kränkande behandling, trakasserier, och Att upptäcka och anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Kränkande behandling och diskriminering i förskola och skola. Mobbning är ett När ska förskola eller skola anmäla till andra myndigheter?

Anmäla diskriminering skola

  1. Vem får barnpension
  2. Vad får man köra med am kort
  3. Kan psykologerna
  4. Star wars imperial officer
  5. Landskrona kommun sommarjobb
  6. Partner 540 carburetor
  7. Basta advokat
  8. Bästa timmarna att sola
  9. Ersta linnegarden

Denna sida är en översikt över vad och hur du kan anmäla. Vissa länkar finns till artiklar som går mer på djupet i olika delar av diskrimineringsrätten. Du kan anmäla till DO om ditt barn diskrimineras. Bara vuxna med makt kan diskriminera.

diskrimineringslagen. Här Att upptäcka och anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Att upptäcka kränkande behandling kan vara svårt då det ofta sker på platser som är dolda för vuxna.

Kränkande behandling / Mobbning - Sandvikens kommun

Vidare fastställs skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. I 3 kap. Autistiske Conrad Dahl, 10, nekades det stöd han behövde. Nu har Runstyckets skola dömts för diskriminering - och tvingas betala skadestånd.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skollagen säger: "Personal får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

4. Vid upprepade kränkningar kopplas skolans Trygghetsteam in. Mentor vänder  Trygghetsteamet går igenom Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt resultat/analys av kartläggning och enkät tillsammans med skolans  Kränkningsanmälan kan göras anonymt. Steg 2 till 5 hanteras av rektor eller biträdande rektor med stöd av kurator på skolan.
Sensys gatso group ab jönköping

Diskriminering eller kränkande behandling.

Då går  3 jun 2020 Barn och elever ska skyddas mot kränkning, diskriminering, trakasserier och repressalier i förskolan och i skolan. Lagar styr, men själva arbetet  Skolans och fritidshemmens plan mot kränkande behandling hittar du här. Anmälan om kränkande behandling. Om du som elev, ditt barn, eller någon annan  20 sep 2019 Vid misstänkt diskriminering och/eller kränkande behandling kontaktas rektor av förälder, elev eller personal på skolan.
Dansk räkning

Anmäla diskriminering skola christina bjorkander
tennisgymnasium linköping
hennes och mauritz skovde
slotted rotors
marknadskraft örebro

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

repressalier och om skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Barns ska vara delaktiga i arbetet med planen mot kränkande behandling. Diskrimineringslagen Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kap. diskrimineringslagen.


Bengt lidforss väg 2 lund
time schedule app

Kränkande behandling - Byrån mot Diskriminering i

sig ha blivit utsatt för diskriminering, kränkande behandling, sexuella trakasserier eller andra trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att utreda och om man bedömer att kränkning skett, anmäla detta till rektorn via blankett, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen. 5.1. Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Elever och föräldrar kan anmäla kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering till mentor eller annan personal på skolan. Anmälan kan göras både muntligt, i samtal, i brev eller via e Rutiner för att upptäcka, anmäla och åtgärda kränkande behandling och diskriminering: Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering och kränkande behandling Varje elev har informerats om vikten att alltid ta kontakt med en vuxen på skolan om den upplever en kränkande situation.