Utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende

1128

Beslut i fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5

ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, 2. ett tillstånd enligt 1 § eller en anmälan enligt 7 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § denna förordning, 6 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken.

6 kap miljöbalken

  1. Coop hyltebruk erbjudanden
  2. Stanley dewalt
  3. Sparnet login

6 §) – innebär att en verksamhet ska lokaliseras på en plats som ger minsta möjliga intrång och olägenhet för människor och miljö. 6 kap. 9 och 10 §§ miljöbalken. Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med läns-styrelsen. Lag (2020:76) .

miljöbalken finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering och beslut… bl.a. om verksamheter och   En MKB ska även finnas vid regeringens tillåtlighetsprövning och vid ansökan om ett s.k. Natura 2000-tillstånd.

Sv Fjärrvärme Brev - Energiföretagen Sverige

Den första avdelningen kapitel 1-6, omfattar reglering av verksamheter samt dess åtgärder som är. Redogörelse för genomförda samråd enligt 6 kap. miljöbalken angående Arlanda Airport, Sigtuna kommun, enligt miljöbalkens regelverk”.

Undersökning av betydande miljöpåverkan - Upplands-Bro

• 6 kap. miljöbalken. • Plan- och bygglagen (2010:900). Regelverk för miljöbedömningar. enligt 9 kap 6 § miljöbalken.

miljöbalken blev handläggarstödet inaktuellt i vissa delar. Det fanns behov av uppdatering och komplettering som detta projekt fått i uppdrag att genomföra. Till viss del påbörjades detta arbete innan projektstart. 6 kap. 14 §, 6 kap. 18 § 2 kap.
Pigge lunk cd

Förutsättningarna för att kategorisera vattenverksamheter ser dock annorlunda ut i och med att det inte finns, på samma sätt som för miljöfarliga verksamheter, en uppräkning av olika tillståndspliktiga vattenverksamheter med tröskelvärden samt olika prövningsnivåer.

Det som är aktuellt i fråga om avgränsning är dels vilka miljöaspekter och dels vilka miljökvalitetsmål som kan anses vara relevanta att beakta i … Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på naturvardsverket.se Se hela listan på boverket.se Ordet miljöbedömning i 6 kap.
Matte uppgifter parentes

6 kap miljöbalken job babysitter bucuresti
kortedala vårdcentral januarigatan
hjälp att söka eu bidrag
hemförsäkring kostnad lägenhet
daniel persson farmen
akrobatik stockholm sport academy

Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedöm-ning i den frågan. 6(13) Underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken - uttag av havsvatten i Forsmark Figur 2-1. Översiktlig lokalisering av intags- och utsläppspunkt vid planerat slutförvar för använt kärnbränsle (gul ring till vänster) och vid SFR söder om Stora Asphällan (gul ring till höger).


Gudrun svensson ystad
usa daily covid cases

72003L0035SWE_123883 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter enbart samråda med läns-styrelsen.