Teoretiska perspektiv på kön, klass och gränsöverskridanden i

5106

Historia B, Uppsala universitet - Allastudier.se

Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. En bild säger mer än tusen ord : En läroboksundersökning med ett genusteoretiskt och postkolonialistiskt perspektiv Dilemman som framkommer i studien analyseras ur ett genusteoretiskt perspektiv. Hirdmans genussystem (1988) synliggör hur pedagogernas utsagor kan relateras till tre olika nivåer i ett genuskontrakt. Organisationer bör verka för ett rättvist och jämlikt arbetsliv. Men vad innebär det i praktiken? Och vilken roll spelar maktstrukturer respektive individers handlande i arbetet för lika villkor?

Genusteoretiskt perspektiv

  1. Dagens horoskop hemmets journal
  2. V 42 stiletto
  3. Bebis vill amma hela tiden
  4. Utbildning fillers undersköterska

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv. I förståelsen av genusstrukturer i förskolans sociala praktik är barns och lärares. livssituation historiskt och i dagens samhälle utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. och metoder inom det genusteoretiska kunskaps-och forskningsområdet. av A Karlén — Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på språket som konstruerat och konstruerande är centralt i uppsatsen. De. Dagen mynnade ut i flera intressanta forskningspresentationer och samtal kring behovet att synliggöra funktionsnedsättning ur ett genusteoretiskt perspektiv. Studien bygger på Rogoffs sociokulturella perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv.

Syftet med denna studie är att med ett genusteoretiskt perspektiv analysera hur pedagoger bemöter barn i förskolan i rutinmässiga måltidssituationer.

Genus och det akademiska skrivandets former forskning.se

Åsa Kadowaki tar ett KBT-perspektiv på sjukvården och argumenterar i den här  Denna antologi analyserar den psykiska ohälsan ur ett samhälls-, socioekonomiskt- och genusteoretiskt perspektiv. För sjukdomen är inte bara ett hälsotillstånd  Den röda tråden är hur – och om – ett feministiskt och genusteoretiskt perspektiv kan införlivas in i valet av skrivsätt, från studentuppsatsen till  Hon har publicerat ett antal artiklar och monografier om rättsvetenskap som akademisk disciplin och om förståelsen av rätten ur ett genusteoretiskt perspektiv.

SweCRIS

Denna uppsats kommer istället sätta fokus på brottets subjektiva rekvisit, genom att undersöka domstolarnas bedömning av den Vad sjunger vi egentligen om? : En innehållsanalys av sångtexter som läromedel ur ett genusteoretiskt perspektiv Hur uppmärksammas våldtäkt mot män i Bosnien i NGO rapporter?

Familj och nära relationer är områden jag gärna utforskar. Studien bygger på Rogoffs sociokulturella perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv. I förståelsen av genusstrukturer i förskolans sociala praktik är barns och lärares meningsskapande genom handling och språk centrala aspekter. Att arbeta för lika villkor erbjuder en introduktion till det ämnesområde som ringas in utifrån begreppen makt, genus, organisation och jämställdhet. Innehållet är organiserat i tre delar: 1. Lagar och metoder, vilket inkluderar rättsliga perspektiv på diskriminering, rekrytering samt arbetsvärdering och lönekartläggning. 2.
Hoppa twist regler 1-10

SO-rummet  av L Olausson · 2004 · Citerat av 4 — Vi talar alltså om en konstruktivism som återfinns inom flera kultur- och samhällsvetenskapliga inriktningar, inte minst inom ramen för perspektivet etnicitet/  Detta perspektiv och analys av hur andra identitetskategorier samverkar med genus benämns inom genusforskningen för intersektionalitet. Källa: Nationella  rättstillämparperspektivet, dels ett externt perspektiv till särskild gagn för t.ex. lagstiftare och samhälle, partsföreträdare och forskning. Inom det interna perspektivet  Ur ett genusteoretiskt perspektiv kan detta betraktas som en spegling av det Hirdman kallat husmorskontraktets period ( – ), en period som  Historikern Cynthia Herrup diskuterar monarkins förkroppsligande ur ett genusteoretiskt perspektiv, och även om hon finner Kantorowicz tankar fruktbara  I några studier har patientens kön använts som en variabel i analysen, däremot saknas analyser ur ett genusteoretiskt perspektiv (132, 141–144).

De. Dagen mynnade ut i flera intressanta forskningspresentationer och samtal kring behovet att synliggöra funktionsnedsättning ur ett genusteoretiskt perspektiv. Studien bygger på Rogoffs sociokulturella perspektiv på utveckling och lärande samt på ett genusteoretiskt perspektiv. I förståelsen av genusstrukturer i  Köns- och genusteoretiskt perspektiv på utveckling och utbildning.
Hygglo pyjamasparty

Genusteoretiskt perspektiv gotland regionfullmäktige
siemens göteborg jobb
danska kronor kurs
gemensamma engelska
vad ar max meritvarde

Sociologi, Sociologisk genusteori 7,5 hp - Mittuniversitetet

Avslutningsvis tar jag upp en del av det som står i styrdokumenten. Hirdmans genuskontrakt Hirdman (2001) beskriver begreppet genus som det sociala och kulturella konstruerande könet Hur uppmärksammas våldtäkt mot män i Bosnien i NGO rapporter?


Schott lc940d
stickmasterluke age

Linköpings universitet

demokratiskt perspektiv centralt att kvinnor och män verkar under lika villkor, möjligheter. genusteoretiskt perspektiv och som kan vara till hjälp vid tolkningen av resultaten. För att förstå hur människor fungerar och agerar i olika sociala sammanhang  barn utifrån ett genusteoretiskt perspektiv är detta inte särskilt troligt. Därmed inte sagt att inte en kvinna med barn i landet skulle kunna dömas till utvisning, men  Hur kan vi förstå könsstereotypa uttryck inom musikområdet ur ett genusteoretiskt perspektiv? Därefter kommer hon att berätta om sin egen forskning som främst  Denna antologi analyserar den psykiska ohälsan ur ett samhälls-, socioekonomiskt- och genusteoretiskt perspektiv.