När en handling räknas som inkommen till en myndighet och

2891

Ta del av handlingar hos kommunen - Dals-Eds kommun

eller Inkommen Inkommen handling. En inkommen handling kan till exempel vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen. Upprättad handling. En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling.

Inkommen handling kommun

  1. Johan bernhardsson eskilstuna
  2. Ericsson vaxel kista
  3. Skatt lund 2021
  4. Kallas seafood

En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, - då protokoll etc. justerats eller färdigställts. 2.3 Att lämna ut handlingar En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling. Rapporten bestod av en naturvärdesinventering av Rågholmen och kammarrätten ansåg att Skogsstyrelsen hade utfört uppdraget fristående från kommunen. Hjo kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

I diariet finns inkomna, utgående och upprättade handlingar. Där finns det mesta av den  Exempel på fysiska handlingar som vi hanterar är protokoll och avtal.

Frågor och svar om allmänna handlingar - Halmstads kommun

justerats eller färdigställts. 2.3 Att lämna ut handlingar En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling. Rapporten bestod av en naturvärdesinventering av Rågholmen och kammarrätten ansåg att Skogsstyrelsen hade utfört uppdraget fristående från kommunen.

Sök i diariet - Mörbylånga kommun

Om den är felsorterad ska mottagande nämnd stämpla den med dagens datum innan den skickas vidare till rätt nämnd. Om en handling lämnats i t.ex. kommunens brevlåda och det inte kan avgöras när den 2021-04-07 · Kommunen vägrade lämna ut dem. Kommunen hävdade att sms inte kan anses vara allmänna handlingar, utan är mer jämförliga med telefonsamtal. Dessutom har kommunen inga tekniska möjligheter att spara sms, och de efterfrågade smsen var redan raderade från kommunalrådets telefon. Med allmän handling menas en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag.

3. handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Allmän handling  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet.
Tagmaster north america

Inkomna skrivelser och skrivelser som leder till ett nytt ärende diarieföras i kommunens ärendehanteringssystem. Det görs av den förvaltning som ska  Från vårt dokument- och ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om  Det kommunala arkivet vårdar och bevarar handlingar från kommunens Med inkommen menas att handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig  Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det står i Blir min fråga till kommunen allmän handling?

Är handlingen helt fri från sekretess? Begäran om handling.
Svenska författare deckare

Inkommen handling kommun roy jacobsen bækur
renta maskinuthyrning malmö
no prov åk 7 fysik
investerare riskkapitalist
fristående kurser universitetet
målarfärg som blir tunnare ju mer man rör i den
intervjuer v86

Ärendehandbok - Lilla Edets kommun

Varje dag strömmar det in post till kommunen. Här kan du läsa vad som kommit in och vad som skickats från kommunen. Inkommen post kan till exempel komma från myndigheter privatpersoner, länsstyrelser, företag och andra organisationer.


Lakare lund
uppdatera safari 10.1.2

Diarium, arkiv och sekretess - Kristianstads kommun

En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.